[EP3] แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย

ADVERTISEMENT

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เรื่อง อุปมา – อุปไมย จำนวน 15 ข้อ

การทำข้อสอบอุปมา – อุปไมย เป็นการการคำ 2 คำ ที่คล้ายคลึงกัน, หรือตรงกันข้ามกัน ดังข้อสอบ ลักษณะของข้อสอบประเภทนี้เป็นการเลือกหาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค า คู่ของคำ ขึ้นอยู่กับโจทย์ข้อสอบจะ กำหนดรูปแบบการสอบถามในลักษณะใดลักษณะ หนึ่ง อาจจะให้หาค าที่ 1 เลือกคำตอบที่มีความใกล้เคียงกัน แต่ ถ้าข้อสอบไม่ได้กำหนดเหตุผลไว้ซับซ้อน อาจจะพิจารณาข้อแตกต่างได้ง่าย

1. แกรนิต : หิน – – -? : ?

 
 
 
 

2. มัธยมศึกษา : อุดมศึกษา – – -? : ?

 
 
 
 

3. เกาะ : ทะเล – – -? : ?

 
 
 
 

4. รัฐสภา : พระราชบัญญัติ – – – สภา กทม. : ?

 
 
 
 

5. น้ำหอม : กลิ่น – – -? : ?

 
 
 
 

6. ไฟฟ้า : แสง – – – วิทยุ: ?

 
 
 
 

7. เรือ : ประทุน – – -? : ?

 
 
 
 

8. รถยนต์ : พวงมาลัย – – -? : ?

 
 
 
 

9. ยิ้ม : หัวเราะ – – -? : ?

 
 
 
 

10. ซื้อสัตย์ : หลอกลวง – – -? : ?

 
 
 
 

11. เปียโน : ออร์แกน – – -? : ?

 
 
 
 

12. ประเทศ : บ้าน – – – ตำรวจ: ?

 
 
 
 

13. หนังสือ : วารสาร – – -? : ?

 
 
 
 

14. จังหวัด : อำเภอ – – -? : ?

 
 
 
 

15. นครราชสีมา : นครศรีธรรมราช – – -? : ?

 
 
 
 

ADVERTISEMENT